Mai més

Perquè mai més no esn veiem obligats a defensar la llibertat amb el fusell a les mans

Anuncis